1062

klanten beoordelen ons met een

9,3

!
Mijn kluis Stuur een e-mail
Afspraak maken?
Venster sluiten ×
Afspraak maken?
Bel ons: 0183 67 29 92
Email ons: info@vanekeren.nl
WhatsApp ons: 06 8369 9484

CZ Zorgverzekering: dit verandert er in 2022

Debby van Andel
Debby van Andel Verzekeringsadviseur
CZ Zorgverzekering: dit verandert er in 2022

Per 1 januari 2022 veranderen sommige voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering. Hier leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Uw verplicht eigen risico voor 2022 is € 385,-.

Basisverzekering

Akkoordverklaringen

Gebruik je esketamine neusspray (bijvoorbeeld Spravato)? En krijg je deze van een leverancier waarmee wij geen contract hebben? Vraag dan een akkoordverklaring bij ons aan voor vergoeding van deze neusspray. Gebruik je kunsttranen (bijvoorbeeld Hylo-Parin oogdruppels)? Vraag dan een akkoordverklaring bij ons aan voor vergoeding hiervan. Maak je gebruik van GGZ zonder opname? En ga je hiervoor naar een zorgverlener zonder contract? Vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Akkoordverklaring zorg buiten je woonland

Ga je voor een behandeling naar een ander land dan je woonland en moet je opgenomen worden (intramurale zorg)? Dan heb je vóóraf een akkoordverklaring van ons nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor zorg zonder opname (extramurale zorg) als deze op de lijst staat van machtigingsvereiste zorg in het buitenland. Klik hier voor deze lijst en meer informatie.

Beademingsapparatuur

Gebruik je thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan krijg je de elektriciteitskosten hiervan vergoed.

GGZ

GGZ instellingen sturen vanaf 2022 voor iedere behandeling een aparte rekening naar de zorgverzekeraar (in plaats van een totaalrekening per diagnose). Hierdoor kun je de kosten beter herkennen en controleren. Daarnaast kan het zijn dat je de kosten voor het eigen risico eerder in het jaar betaalt.

Logeerkosten

Krijgt u CAR-T-celtherapie en woon je meer dan 60 minuten van het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat je tijdelijk in de buurt van het ziekenhuis verblijft. De logeerkosten hiervan krijg je vergoed (max. € 76,50 per nacht en max. twee weken).

Mondzorg tot 18 jaar

De intake bij de tandarts wordt vergoed voor verzekerden tot 18 jaar. Het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat) wordt vergoed voor verzekerden tot 18 jaar.

Terugbetaling eigen risico e-health

Heb je een Zorgbewustpolis en krijg je online GGZ, bijvoorbeeld via e-health? Dan krijg je daarvoor geen verplicht eigen risico meer terug.

Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Bekijk deze tarieven hier

Zwangerschapsonderzoek

De vergoeding van de combinatietest vervalt. Zwangeren met een medische indicatie krijgen de NIPT nog wel vergoed.

 

Aanvullende verzekering

Huidtherapie

De vergoeding van huidtherapie in de aanvullende verzekering Basis Collectief vervalt.

Logeerkosten

De voorwaarde dat de logé een familielid moet zijn van de patiënt vervalt voor de aanvullende verzekering Basis Collectief, Gezinnen, Jongeren, 50+, Start, Plus Collectief, Top Collectief, ComfortPakket, Supertop en Excellent. De patiënt declareert de logeerkosten voor de logé.

Mantelzorg

De voorwaarde dat vervangende mantelzorg minimaal 3 aaneengesloten dagen moet worden afgenomen, vervalt in de aanvullende verzekering Basis Collectief, Gezinnen, Jongeren, 50+, Plus Collectief, Top Collectief, ComfortPakket, Supertop en Excellent. Vervangende mantelzorg kan per dagdeel worden afgenomen. Vervangende mantelzorg wordt vergoed voor de mantelzorger. De mantelzorger krijgt maximaal 7 uur voor een externe mantelzorgmakelaar vergoed. Deze vergoeding is eenmalig.

Tandarts

De intake bij de tandarts wordt vergoed onder overige mondzorg in de aanvullende verzekering Gezinnen, Jongeren, Tandarts Collectief, Uitgebreide Tandarts Collectief, Tandzorg Collectief, Tandzorg Extra Collectief, Supertop, TandStart Collectief en TA + Gelijkmaker.

Zwangerschapscursussen

De vergoeding van zwangerschapscursussen in de aanvullende verzekering Basis Collectief, Gezinnen, Plus Collectief, Top Collectief, ComfortPakket, Supertop en Excellent geldt vanaf 2022 per jaar in plaats van per zwangerschap.

Tandarts

De vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten in de aanvullende verzekering Tandarts Collectief wordt verhoogd van 75% naar 80%. De vergoeding voor overige mondzorg wordt verlaagd van 100% naar 80%. Voor de controle blijft de vergoeding 100%. De vergoeding voor alle mondzorg samen wordt verhoogd van € 450,- naar € 500,-.

Vitalmindz

De aangeboden programma’s van Vitalmindz in de aanvullende verzekering Basis Collectief, Plus Collectief, Top Collectief en ComfortPakket worden vervangen door 5 nieuwe programma’s van Gezondeboel.

Tandarts

De vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten in de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Collectief wordt verhoogd van 75% naar 80%. De vergoeding voor overige mondzorg wordt verlaagd van 100% naar 80%. Voor de controle blijft de vergoeding 100%.

Online gezondheidsprogramma’s

De vergoeding voor online gezondheidsprogramma’s wordt uitgebreid. Je kunt je tegoed uit de aanvullende verzekering Gezinnen, Jongeren en 50+ nu ook gebruiken voor één keer per jaar de zelfhulp piekeren en online zelfhulp stressles.

Een actueel overzicht van alle wijzigingen vind je hier.

Aan de inhoud van dit blog kunnen geen rechten worden ontleent. Je kunt de verzekeringsvoorwaarden en de zorgverzekeringskaart van je zorgverzekering aanvragen bij CZ Klantenservice of hier bekijken. 

Terug naar overzicht
golfbeweging3
golfbeweging4

Tijd voor een
goede bak koffie?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Maak nu een vrijblijvende afspraak en kom langs op een van onze kantoren

Contact info@vanekeren.nl
Kennis maken